בוקי נאה: מילה אחרונה על צ'יקו אדרי

צ'יקו מצא פטנט מקורי: איך שהייתי נכנס לתחנה המרכזית עם האוטובוס, בסיורים שאני עורך שם, השוטרים היו חוסמים את כביש הכניסה בניידות משטרה. השוטרים היו מחנים באמצע הכביש ובורחים, כדי שלא יהיה לי עם מי לריב. סוגרים רחוב שלא אכנס, כאילו שאני מהווה סכנה לשלום ציבור הנרקומנים, הזונות והזרים...