Jeppe Vilstrup Hansgaard: הקסם שבמעגלים

ככל שהתמקצעתי וצברתי ניסיון באבחון ובשיפור ארגונים, למדתי להעריך עוד ועוד ואת הקסם שבמעגלים, כדרך להאיץ זרימות ארגוניות, ביטול ביורוקרטיות, הימנעות מחיכוכים, הפחתת סיכונים, יצירת לולאות משוב שבאמת עובדות, וכדומה.

רישות (נטוורקינג) – אריגה וטוויה של רשתות באתר ייצור ידע

רישות (נטוורקינג - networking) הוא תהליך מכוון (בניגוד להתארגנות עצמית) של אריגת הרשת החברתית והארגונית למטרות שונות, כמו יצירת עוצמה והגדלתה; השבחתה של הרשת, וסנכרונה (אופטימיזציה של הרשת). ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות אריגה של רשתות חברתיות וארגוניות, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!