פנחס יחזקאלי: אסירים כפסיכופתים – הקושי והאתגר

כיוון שעולם הפשע מושך לעתים קרובות אנשים עם נטיות פסיכופתיות בשל המאפיינים המובנים המתכתבים היטב עם התנהגות פלילית, הם ימצאו באחוזים גבוהים מאוד גם בבתי הכלא. עובדה זו יוצרת מערך ייחודי של אתגרים למערכות התקון בבתי הכלא.

התכלאות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Eugene לאתר flickr] Donald Clemmer – אשר ערך בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת את אחד המחקרים הסוציולוגיים הראשונים על חיי הכלא – טבע ב- 1940 את המונח 'התכלאות' או 'התאסרות' (Prisonization): תהליך ההפנמה של נורמות התנהגות של תת התרבות של האסירים. בתהליך זה עובר האסיר שלושה שלבים (Clemmer, 1958) (גולדברג, 2015,…

'קוד האסיר'

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ted לאתר flickr] ההסתגלות של אסירים לאורח החיים המיוחד בכלא מתרחשת באמצעות ציות ל'קוד האסיר' (Inmate Code), שמבטא את כללי תת התרבות של האסירים. הקוד הוא מנגנון בלתי פורמלי לפיקוח חברתי ולשימור הנורמות של קבוצות אסירים. הוא מהווה ביטוי לנורמות ברורות ומוגדרות, הרווחות בין האסירים, והמיובאות בדרך כלל 'מחוץ לחומות'.…