גרשון הכהן: מפילגש בגבעה למלחמת אחים

שלושת הפרקים האחרונים בספר שופטים (יט-כא), משרטטים בזעקה, זוועה חברתית רבת פנים. התיאור החי במלוא צבעיו, במיקוד מפורט ואכזרי, יכול למשוך את התבוננותנו, אל גווני הגוונים של הסבל האנושי, החל במעמדן של נשים-פילגשין וכלה ברוע האנושי בשיאי ביטויו, בהתלהטות יצרים המונית, ברחובה של עיר. גם המלחמה המתרחשת בין השבטים כמלחמת אחים, יכולה למשוך ולהסיט לעיון מקצועי בטכסיסי מלחמה. לכל אחד, תימצא בסיפור נקודת אחיזה אל טלטלות חייו. גם אני אמשיך בקו שהובילני מראשית הדרך- עיון בספר שופטים כאספקלריא לתהליכי התהוות פוליטית, כמבוא לתאוריה פוליטית...