פנחס יחזקאלי: שיתוף פעולה – בטבע ובארגונים

אחד הטיעונים המרתקים שמעלה חלק מאנשי "תורת המערכות המורכבות" הוא שמערכות מורכבות, מתחומים שונים - כולל מערכות בטבע - מתנהגות, ככלל, בצורה דומה. מכאן, אם איננו מבינים תופעות בקבוצות אנושיות, כולל ארגונים, נוכל להעשיר אותן דרך התבוננות, למשל, במערכות מורכבות אחרות בטבע...