אמציה חן: סטייה נפשית היא, לבצע את אותו דבר, ולצפות לתוצאה שונה!

לאחר הכשל הרביעי במלחמות עזה, והצורך למנוע כשלים דומים בעתיד, הכרחי לקבע מדיניות ביטחון מוסכמת; לרבות, העילה לצאת למלחמה. בד בבד, על מערכת הביטחון לתחקר ולהפיק את לקחי המלחמות והמבצעים. מבוא להפיכתו של צה"ל - ממיליציה לצבא מיומן ונחוש למשימותיו...

אסא כשר: אסור שיום העצמאות ינותק מזכר הנופלים!

תת אלוף אמציה חן (פצי) פרסם באתר זה מאמר תחת הכותרת: "הגיעה העת לשינוי מתכונת יום העצמאות!". הוא מציע בו להפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות. הוא כותב על הקושי הגובר של בני דורו להתנתק נפשית מזיכרון חבריהם שנפלו, כדי לחוש ולהשתלב בשמחת העצמאות. אני מתנגד להצעה...

אמציה חן: מראה מקום: מתקפת הנגד ב-8 באוקטובר

בניגוד לאופוריה אחרי ממלחמת ששת הימים, נעלמו לקחי "מתקפת הנגד" הכושלת, בזכות הרדידות הלאומית ב"לדעת צבא". כזו שהביאה את וועדת אגרנט למסקנה האווילית, להצביע על כישלון אגף המודיעין כסיבה להפתעה – ולכשלי המלחמה האחרים שבאו בעקבותיה...

אמציה חן: בטרם בכייה לדורות

מאחר ובצבא הירוק נמנעים מהפקת לקחים, ברמת/במדרג הזרוע; נסתרה ערכה של תורת הלחימה (תו"ל), לרבות חיזוי מקצועי וההערכות נאותה, לקראת שדה הקרב העתידי, מה שהפך את המנהלת למחקר ופיתוח אמצעי לחימה (מפא"ת), לגורם מתווך ולכספר עבור צרכניה (החיילות והזרועות). בעוד שבנין הכוח ותורת הפעלתו כמכלול, לא עלה אי פעם על שולחן המנהלת...

אמציה חן: לשים סוף לשליטת תסמונת מפקד הכתה, השליט בממסד הפוליטי ובמטכ"ל!

ניהול המאבק בקורונה זהה, למרבה הצער, לתפיסת הניהול ולקבלת ההחלטות השלטת בצה"ל; הנחזה כתעתיק מדויק, לדפוסי פעולתו של מפקד כיתה בתש"ח; ככזה, הרואה שומע אפילו מריח את שמתרחש בגזרתו, ובהרף מחליט, מנחה, ומבצע את שהוטל עליו בטרם ובמהלכי הקרב...

אמציה חן: מחשבות – בעקבות 20 שנה למנוסה מלבנון

לו רבין היה מתפקד כהלכה, אפשר והיה עומד על הרדידות השלטת במטכ"ל, בלחימה בכלל, ובפרט בלחימה בטרור; קל וחומר שמעל חומת "השטחיות המקצועית", היה נזכר/לומד את הכלל, כי "עשיית הסכם שלום עם אויב" מחייבת להקנות לצבא מיומנות ומוכנות, כהרתעה מפני הפרתו...