איתמר דישון: פיצול באחריות והשלכותיו

זהו מאמר תגובה למאמרה של אינג' שרית אונגר-משיח, "הסימולציה שמראה, האם כדאי לעשות שינוי ארגוני". המאמר מרתק בהיבט של אבחון ושינוי עוצמות בארגון. אבל, מרכיב בולט שחסר בו היה ההתייחסות לעצם השינוי שביקש המנכ"ל לעשות, בהיבט של תפיסת האחריות, שהיא מהותית לא פחות מעוצמתה של מחלקת האיכות. מהמאמר עולה, כי קיים מצב של פיצול באחריות התפעולית. על הביצוע אחראי מנהל המחלקה המבצעת ועל האיכות אחראי מנהל מחלקת האיכות...

איתמר דישון: כדאי להשקיע בתקן לניהול איכות!

בתקן 9001:2015 ISO רואים מרבית המנהלים את העטיפה... הרבה פחות את המהות! המאמץ לקבלת התעודה, על עמידה בדרישות התקן, הינו "כאב ראש" הכרחי, להשגת היכולת לנפנף בתעודה, כהוכחה לאיכות בה מתנהל הארגון שלהם. גישה זו, מהווה לדעתי טעות אסטרטגית, המסכנת את שרידותו של הארגון כמצליח ולאורך זמן.