אבי הראל: האישה במקרא – סקירה קצרה

בסקירה קצרה זו מיקדנו את ההתייחסות המקראית אודות האישה. למצער, במקרא קיימת אמביוולנטיות כלפי נשים הבולטת בעיקר בספר משלי. לאורך ספר זה, נזכרת האישה בהיבטים שליליים, כזרה, נוכרייה וזונה, אולם בסופו נחתם הספר בשיר הלל בן 22 פסוקים ל-אשת חיל, המשבח אותה בעיקר על עמלה לפרנסת משפחתה ומסירותה לבעלה, אך גם על חוכמתה ויראת השמיים שלה. החל מהמאה ה- 16 נתקבל המנהג הקבלי לשיר שיר זה בכל ליל שבת, ברוב תפוצות ישראל...

נשים באתר ייצור ידע

עד היום נשים מקופחות בתחומים שונים של חיינו. שיאו של המאבק הזה, לשוויון זכויות מלא, ממוקד היום בתופעת ה- MeToo#; אולם, הפער נסגר במהירות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו בסוגיה זו באתר 'ייצור ידע', על פי חלוקה לשלושה נושאים עיקריים... קריאה נעימה!