מפכ"ל במדרון אחורי…

האסטרטגיה של רב ניצב רוני אלשייך, להתייצב בראש אנשיו בחקירות ראש הממשלה - ולחטוף את עיקר האש - יכולה להתפרש על פי מיטב האתוס הצבאי של מפקדים בצבא, שבא לידי ביטוי במושג 'אחרי': המפקד מסתער על היעד בראש כוחותיו. רק שהשלכות האתוס הזה על הרמה האסטרטגית, והוצאתו מחוץ להקשר הצבאי הטקטי לעולם המשטרתי, יכולה להטעות...

הפקודה "אחרי" והתפיסה שמאחוריה – המיתוס והשלכותיו

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי SobControllers לאתר flickr] [מאמר זה נכתב ביחד עם דר אורית שלו. הוא ראה אור לראשונה בכתב העת משאבי אנוש, בספטמבר 1995] פיקוד וניהול אינם היינו הך: החלטה פיקודית חותרת לאפקטיביות טקטית או אסטרטגית, ומכוונת לפיקוד ולבקרה של כוח צבאי, בתנאים קיצוניים של מלחמה. החלטה ניהולית חותרת ליעילות ביחסי תשומות-תפוקות, ומכוונת…