אלעד רזניק: מקצוע ופוליטיקה לפעמים לא הולכים ביחד!

מי שמנפף בעברו הממלכתי, או בהווייתו המקצועית - שמומנה או ממומנת מכסף ציבורי - בשביל לקדם עמדה פוליטית, הופך את הציבוריות שלו לפוליטית ול'פייר גיים'; ואם זה 'פייר גיים', אז גם בסדר גמור שהוא חוטף בגלל זה!