מה בין אומץ ארגוני לאומץ ניהולי?

המושגים אומץ ארגוני (Organizational courage) ואומץ ניהולי (managerial courage) נאמרים, בדרך כלל, בכפפה אחת; ורבים המתבלבלים ביניהם, ומשייכים תכונות של אומץ ניהולי לאומץ ארגוני. אין טעות גדולה מזו. המושגים הללו שונים בתכלית אבל יש ביניהם קשר סיבתי...