פיל בחנות חרסינה: 'סיבוב בדואיות' אחד יותר מידי!

המודל החשוב ביותר להכרת ולאבחון תרבות ארגונית הוא מודל הפירמידה של אדגר שיין (Edgar Schein) על פי המודל, ניתן לחלק את התרבות הארגונית לשלושה חלקים, על פי היכולת לאתר אותם. מה שרואים זה הכי פחות. הסיפור האמתי מתחבא למטה... עכשיו, עברו על הסיפור המלא בכתבה למטה, ושכל אחד ינתח לעצמו לפי המודל, ויסיק את המסקנות בעצמו!