סימולציות אינטראקטיביות

סימולציות אינטראקטיביות

לעשות את זה, במקום רק לדבר על זה...

משחק הסימולציה האינטראקטיבית (Interactive Simulations) הוא כלי הדרכה מרכזי ללימוד ולחקירת מציאות מורכבת. אנו מציעים לכם מומחיות של עשרים שנה בהכנה ובניהול של סימולציות אינטראקטיביות, ברמה הלאומית והבינלאומית, ע"י משה קינן וד"ר פנחס יחזקאלי, שלהם ניסיון עשיר של 15 שנה בבניית סימולציות וביישומן, בארץ ובחו"ל, בין היתר במסגרת המכללה לביטחון לאומי, צה"ל.

סימולציה אינטראקטיבית היא כלי מיוחד במינו ואפקטיבי מאוד אפקטיבי לגשר על הפער שבין התאוריה הנלמדת לעולם האמתי. ככזו, היא אידאלית למקבלי החלטות, שיכולים לתרגל מצבי משבר בתנאים קרובים ככל הניתן למציאות. ככזו, היא גם כלי למידה נפלא לסטודנטים, שמבקשים שיטות הלמידה רלוונטיות במציאות דינמית, המשתנה במהירות.

בכל מקום שבו יש אינטראקציה בין גורמים, ניתן לשלב סימולציה, מהרמות הבינלאומית, דרך הרמה הלאומית, דרך הגורמים הפועלים במשרד ממשלתי וכלה באקדמיה: אם כסימולציה מסכמת של מוסד לימודי, המקיף את תחומי הלימוד השונים הנלמדים בו; דרך קורס מחלקתי מסכם; קורס אקדמי רגיל לתואר; וכלה באמצעי העשרה לקורסים תאורטיים וכמותיים. התמחות בתחום זה מאפשרת למוסד לימודי ליצור כאן התמחות ייחודית ויתרון יחסי מול יתר המוסדות האקדמיים.

ככל שמוסד מקיים יותר סימולציות, כך גדל הידע שהוא צובר בתחום, גובר הביטחון באפקטיביות של הכלי, והשימוש בו מתרחב.

סימולציה אינטראקטיבית מהי?

סימולציה משמעה למידה מטריציונית – לעומק ולרוחב:

למידה מטריציונית

זהו שילוב שבין למידה קבוצתית לעומק מחד גיסא, לאינטראקציה עם קבוצות אחרות המייצגות מגזרים אחרים ואינטרסים אחרים, משרדי ממשלה אחרים וכדומה.

זהו שינוי דרמטי בראיית הלימוד, לא כפלחים נפרדים של ידע מקצועי, אלא ההבנה שבעולם האמתי אין יכולת ליישם מאומה ללא משא ומתן עם בעלי עוצמה שלהם אינטרסים אחרים ואף מנוגדים. מוסדות המקנים תחומי עיסוק אינם מסוגלים להקנות את הידע הזה, המצוי בתווך שבין המקצועות, בכלים הקיימים.

כיצד נראה קורס סימולטיבי?

 • בחירת נושא מתאים לסימולציה;
 • בחירה מושכלת של קבוצות (למידה לעומק) ווועדות (למידת התווך שבין הגורמים השונים), על פי הצרכים מחד גיסא והאילוצים מאידך גיסא;
 • בניית התפקידים למשתתפים חשובה במיוחד: לכל משתתף צריך להיות תפקיד ספציפי, שהקבוצה תלויה בו להצלחתה;
 • יש כמובן חשיבות לבחירת בעלי התפקידים הראשיים: כל קבוצה מונהגת בידי משתתף אחד, שתפקידו הוא גם מנהלתי-ארגוני, בנוסף להיבט הלימודי. במקביל, כל אחד מחבריה חבר בוועדה נפרדת שבה הוא מייצג את האינטרסים של הקבוצה.

אי מלאכותי


 • כך למשל, סימולציה המדמה ש"ת על אי מלאכותי תכלול את הקבוצות הבאות: משרדי הממשלה השונים: רוה"ם; האוצר, איכות הסביבה, משפטים ועיריות רלוונטיות לחוף הים; צה"ל: חיל האוויר וחיל הים, רשות שדות התעופה וכדומה; ואת הוועדות הבאות: כלכלה, טכנולוגיה, אקולוגיה, משפטית וכדומה. לכל אחד מהמשתתפים תפקיד בקבוצתו. בנוסף הוא מייצג את קבוצתו בוועדה.
 • התלמידים / המשתתפים מקבלים את חלוקת הקבוצות והתפקידים בתחילת הקורס ומתחילים לאסוף חומר. האחריות על הלמידה עוברת לידיהם!
 • האחריות גורמת להם למסע מתמשך של איסוף חומר רלוונטי: איסוף חומרים מהסביבה; גילוי עניין במפגשים עם בכירים – הן פוליטיים והן מהתחום המקצועי הרלוונטי, והכנת שאלות מראש; לקיחת קורסים רלוונטיים כהכנה לסימולציה; מפגש עם מרצים ומומחים, על מנת להעשיר את המידע שבידם.
  • בתחומים הללו הם זקוקים להכוונה ולסיוע בתיאום ממנחי הקבוצות שלהם.
  • מוסד אקדמי יכול להקדים לסימולציה ימי עיון רלוונטיים לנושאי הסימולציות.
  • אם מדובר בקורס אקדמי, השעורים הפרונטליים מנוצלים לצורך העשרת חומר רלוונטי ומפגשים מקדימים ללמידה קבוצתית, בהנחיית המרצים.
  • במהלך השעורים ניתן כבר "לטפטף" תרחישים שונים על מנת לשמור את הקבוצה ערנית, ולהכווין דרך כך את איסוף החומר. מניסיוננו, גם אירועים שקורים "בעולם האמתי" משפיעים על ההזרמות ועל כיווני הסימולציה.
   • המרצה המלווה / מנהלת הסימולציה מזרימים סיפור מעשה ראשוני ותרחישים שיבנו את המציאות הוירטואלית של הסימולציה. ההזרמות תלכנה ותגברנה ככל שמתקרב מועד הסימולציה. ניתן ליצור הפתעות ולהנחות את הקבוצות לצרכים לימודיים. אולם, מניסיוננו, התערבות חייבת להיות מושכלת, לבל תפגע בדינמיקה של הסימולציה!
   • חודש לפני הסימולציה מתחיל החלק האינטראקטיבי: מתחילים להתקיים מפגשים לא פורמליים בין הקבוצות, על מנת לגבש בריתות ושיתופי פעולה. תוך כדי כך נוצר ידע בתווך שבין הגורמים השונים, שתלמידים לא נחשפים אליו בדרך כלל בקורסים רגילים.
   • לצורך כך, חייבת כל קבוצה למפות גם את עמדות הצדדים השונים: לאתר נקודות תורפה; אינטרסים משותפים; אזורי גמישות; לגבש אסטרטגיה בסיסית למהלך הסימולציה.
   • מטרת הקבוצה, עד ערב הסימולציה, לגבש ולהגיש מסמך עמדות בסיסי ואסטרטגיה לניהול תפקידם בסימולציה: המסמך הקבוצתי מהווה פאזל של התחומים שעליהם מופקדים התלמידים השונים. במוסדות אקדמיים, המסמכים – הפרטניים והקבוצתי – נבדקים על ידי המנחה האקדמי והם חלק מציון הסימולציה.
   • שם, הציון לסטודנט נקבע באמצעות שלושה גורמים: העבודה הקבוצתית; העבודה האישית; והתרשמות מהמתרחש בסימולציה.
   • לו"ז הסימולציה (השעורים המסכמים בקורסים אקדמיים) מחולק למפגשי הקבוצות והוועדות: כל קבוצה אוטונומית ליצור מפגשים – פורמליים ולא פורמליים כראות עיניה, לכרות בריתות וליצור מניפולציות. ניתן לשלב קבוצת תקשורת שתשדר ותפרסם חדשות ומאמרי פרשנות.

נושאים לתשומת לב במהלך הסימולציה

 • הצבת המטרה – מה ניתן להשיג?
  • איתור מרחב הגמישויות.
  • הצעות גישור על פערים.
  • פיתויים וערבויות לצדדים.

קשיים ביישום סימולציה אינטראקטיבית 

בעוד מוסדות לאומיים מקיימים סימולציות אינטראקטיביות, השימוש בכלי זה באקדמיה בישראל נמצא בחיתוליו, ומחייב "מומחי תהליך" ביישומו. עבור מרצים, המורגלים בעבודה המבוססת על מתן הרצאות, זהו אתגר משמעותי המחייב אותם לצאת מ"אזור הנוחות" שלהם, אולם בראיה הכלל מוסדית ובתחום שביעות הרצון של הסטודנטים - האתגר בהחלט משתלם!

One thought on “סימולציות אינטראקטיביות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *