יצחק בריק: ממשכנים את סיוע החוץ האמריקני!

חיל האוויר רכש מטוסי קרב חדשים אֵף־35 ורוצה לרכוש מַסוקי וִי־22 מארה״ב מכספי הלוואה של מיליארדי שקלים שלווה על חשבון הסיוע הצבאי של ארה״ב לישראל (3 מיליארדי דולר בשנה). הסיוע האמריקאי משמש עירבון להלוואה לשנים רבות לשם קניית המטוסים. המשמעות החמורה היא שבשנים הבאות ממושכן הרוב הגדול של כספי סיוע החוץ האמריקאי לצה״ל, ולאורך השנים הוא מסתכם במיליארדי דולרים רבים...