שיתוף פעולה בין זרועי ובין מערכתי בצבא (שילוביות – "Jointness")

המושג 'שילוביות' או 'שילוביות בין-זרועית' ('Jointness') הוא מושג צבאי חדש יחסית, שנטבע במשרד ההגנה האמריקני במחצית השנייה של המאה הקודמת, ועבר "שדרוג" בספרות המקצועית הישראלית, עדות לדינמיות התוססת של הצבא הזה בעשורים האחרונים – ולו אקדיש את הפוסט הנוכחי...