Krebs & Methot: האסטרטגיה המחודשת של הרשת הארגונית

האופן שבו חברות תתמודדנה עם הקורונה, יעצב את המותג שלהן - ואת תרבותן למשך עשרות שנים. הדבק המחזיק ארגונים, איננו, בהכרח, שטח המשרד הפיזי; אלא הכוח, החוסן והקשר ההדדי של רשת העובדים.תכננו את האסטרטגיה המחודשת שלכם סביבם!