Jeppe Vilstrup Hansgaard: איך השפעה באה לידי ביטוי ברשת?

התבוננו בשני העובדים ברשת הארגונית שמוצגת במאמר, המסומנים באותיות A ו- B: לכאורה, עובדים A ו- B עוצמתיים במידה זהה. לשניהם 6 קשרי גומלין. אבל, מה לגבי איכות קשרי הגומלין הללו? תוכלו לראות במפת הרשת שהשפעתו של עובד B גדולה מהשפעתו של עובד A...