ברוכמן וברג: המרשתת ומגפת הקורונה

המרשתת מהווה ערוץ מידע חיוני וחשוב. בתקופות משבר ניתן באמצעותו של כלי זה לזהות מגמות של בסיסי ידע ואינפורמציה, שמטרידים ומעניינים את הציבור. זהו כלי עזר נוסף (כמובן שלא יחידי), שבאמצעותו ניתן ללמוד. הגלובליזציה מאפשרת לנו לעשות באמצעות כלי זה השוואות עולמיות בין מדינות; וכמובן, נתונים לגבי שאילתות בישראל. מספר השאילתות במדינה נתונה יכולה ומאפשרת לנו להצביע על חומרת המגפה...