פנחס יחזקאלי: מהפכת ה- ERP – מערכות לתכנון כולל של משאבי הארגון

מערכות ERP - Enterprise Resource Planning System הן מערכות כוללות לתכנון משאבי הארגון; המקיפות, במסגרת אחת, את מכלול צורכי הארגון בעיבוד נתונים, כולל יכולת שילוב והצלבה ביניהם. משמעות הדבר היא שלראשונה, הציב המחשוב אתגר לעובד הארגון: הוא הפך לחלק בלתי נפרד ממאבק העוצמה הארגונית  ומאיים לגזול מהם משימות, שתעשנה טוב יותר על ידי המערכת הממוחשבת...