אלכס רנב: אוטיזם בתפקוד גבוה

תסמונת אספרגר (Asperger Syndrome) הוא שמו של מצב רפואי נדיר, שבו לאדם יש שונות נוירולוגית: רוב תפקודיו המנטליים נמוכים מהנורמה עד כדי נכות; וחלק מסוים מתפקודיו המנטליים גבוה מהנורמה עד כדי גאונות. הרבה לפני גילוי קשת האוטיסטית - בערך מהמחצית השנייה של מאה ה-19 - אבחנו רופאים את התופעה בשמות כמו: "תסמונת האידיוט הגאון", "אידיוט ידען/עילוי"; ו"תסמונת סאוונט"...