פנחס יחזקאלי: מהפיכת מערכות ה- Business Intelligence – BI 

מערכות בינה עסקית (Business intelligence - BI) עוזרות לארגון להפיק מידע משמעותי, מבחינה עסקית, מתוך המכלול העצום של נתונים הנאספים על ידיו (Big Data), שאינם מאפשרים ניתוח ידני. הן מספקות מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית, ובעזרתן ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול של ארגון, וליצור דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות...