דור יחזקאלי: פרסום סביבתי – Ambient Advertising – מהו?

פרסום סביבתי (Ambient Advertising) - - הוא הצבת פרסום ייחודי במקומות יוצאי דופן ובלתי צפויים, לעתים קרובות תוך שימוש בשיטות לא קונבנציונליות, בדרך של ניצול אלמנט פיזי בנוף לשם מינוף הפרסומת...