רועי צזנה: בין תרבויות

עולה למטוס בנתב"ג, מתוודע לחבריי למושב, ואנו מיד מתחילים להתווכח על פוליטיקה, העצבים נפרמים, ובסוף אנחנו צוחקים, לוחצים ידיים ונפרדים כידידים... יורד מהמטוס בארצות הברית. הדיילת האמריקנית מקבלת את פניי בברכה, ומוסיפה באושר אין-קץ שנבחרתי לבידוק בטחוני אקראי... שתי מדינות, שתי תרבויות שונות. אתגעגע בחודשים הקרובים...