שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית

תקשורת ארגונית או תקשורת בארגון (Organizational communication) היא התקשורת (חומר, אנרגיה ומידע) הזורמת בין פרטים ומחלקות בארגונים. לאיכות התקשורת הארגונית יש קשר ישיר לאפקטיביות של הארגון, לפרודוקטיביות שלו ולאיכות תהליכי קבלת ההחלטות בו...

גלית גנאור: תקשורת פנים ארגונית ומחוברות ארגונית

מחוברות (Engagement) היא רמת המחויבות והמעורבות שיש לעובדים לארגונם ולערכיו. מחויבות עובדים היא מעין ברומטר המודד עד כמה העובד מחובר לארגונו. מחויבות זו קשורה להרגשתו של העובד לגבי עבודתו, ארגונו, מנהליו וחבר מרעיו העובדים. קיימים כלים ניהוליים מגוונים - וגם כלים דיגיטליים - לאבחון מידת המחוברות הארגונית ולהעמקתה.