עופר בורין: שושלת…

יש דמיון רב בין סיפור תמר ויהודה לסיפור רות ובעז... אבל הסיפורים מצטלבים כאן, במגילת רות, שהרי בעז הוא צאצא של אותו מפגש מרתק בין תמר הכנענית ליהודה. וכך יוצא שדוד המלך, שהוא בנו של ישי, שהוא בנו של עובד, שהוא בנם של רות ובעז, הוא למעשה צאצא של מואבית, כנענית ואברהם אבינו...