שאול שלו: המחברת של דני – כוחה של הנעה חיובית

היועץ המשפחתי הוותיק, שאול שלו, מציע להפוך את מחברת הקשר לכלי של הנעה חיובית, לגבי כל אחד מהילדים המפריעים ביותר, והפחות משתפים פעולה: מחברת אישית של כל תלמיד כזה, שבו המורה כותבת אך ורק התרשמויות חיוביות ממעשים שביצע, קוראת לו, מראה לו את המחברת ומקריאה לו את שנכתב. הדברים צריכים להיכתב ללא סופרלטיבים ובלי למהול את השלילי בחיובי. התוצאות, על פי שלו, לא מאחרות להגיע!