פנחס יחזקאלי: הכל בהקשר – אחת התכונות החשובות של מערכת מורכבת

'הכל בהקשר' (Everything is in context) היא תכונה של מערכת מורכבת: אי אפשר להבין מערכת מורכבת כעומדת בפני עצמה, אלא תמיד בהקשר מסוים. מצב הקשרי (In context / contextual) הוא ההיפך ממצב גנרי - שאיננו תלוי הקשר...