פנחס יחזקאלי: תכנון משאבי אנוש – הרצאה בשני חלקים

קיימים שני סוגים של תכנון משאבי אנוש: טקטי ואסטרטגי. תכנון אסטרטגי עוסק במודל העסקת העובדים המתאים ביותר לארגון, לתרבותו ולתחומי פעילותו. תכנון טקטי עוסק באספקת כמות כוח האדם הנדרשת, באיכות הנדרשת: תקנים מלאים של כוח אדם מוכשר ומתאים לתפקידו; והשילוב הנכון והאופטימלי בין עובדים לבין כישורים.

פנחס יחזקאלי: תכנון משאבי אנוש

תכנון משאבי אנוש או תכנון כוח אדם (Human Resource Planning, HR Planning) הוא תהליך, שבאמצעותו החברה מחליטה: מהי אסטרטגית הגיוס וההפעלה של עובדים, ברמות הטקטית והאסטרטגית; אילו תפקידים עליה לאייש; ו- כיצד לגייס מועמדים לתפקידים אלו...