מדוע אנשים מצייתים לחוק? תאוריית הפיקוח והבקרה של הירשי

תיאורית הפיקוח והבקרה גורסת כי לבני האדם יש אינטרס להיות קונפורמיים, כדי לשמר את קשרי הגומלין עם האנשים החשובים בחייהם. כדי לא לסכן את האינטרס הזה הם נמנעים מלבצע עבירות! האינטרס החברתי הזה הוא מנגנון פיקוח שיוצרת הקבוצה. הסטייה מופיעה רק כאשר מנגנון הפיקוח הזה נחלש, מתמוטט או חסר לחלוטין.