סוף סוף קצת נחת מדוברות מחוז ירושלים

לא צריך להתחנף לתקשורת כדי לעשות תקשורת טובה. צריך להיות, בראש ובראשונה, מקצועי, ולומר את הדברים הנכונים. אחרי הרבה חצץ תקשורתי שהאכיל אותנו מחוז ירושלים של המשטרה לאחרונה בתחום הדוברות, סוף סוף זכינו להופעה מרשימה של קצין משטרה מהמחוז בתקשורת...