אלעד רזניק: משתבללים בנחילים בנקודות סינגולריות

בצה"ל אין אינטליגנציה פיקודית ומקצוע המצביאות בגרסתו הצה"לית מביש. הקצין הישראלי לא קורא (למרות רשימת הקריאה של הרמטכ"ל...) לא כותב (למרות ההכרח לפרסם מאמרים - בד"כ מוצאים איזה ילד שיכתוב...) לא מפעיל את החומר האפור ולא מחדש...

גרשון הכהן: הכרזת המדינה ומלחמת העצמאות – סיכון מחושב או הימור?

הסיכון שנטל על עצמו בן גוריון היה משמעותי. מלבד עוצמת האמונה, ותעצומות הנפש שגילה, הצלחתו בניהול המלחמה מוסברת בתפיסתו האסטרטגית שהייתה מושתתת על הבנת טבען של מערכות מורכבות פתוחות להתהוות. רגישותו לתופעת ההתהוות - וזריזותו בניצול יעיל וממוקד של ההזדמנויות שהתחוללו ברצף המערכות - הם ההסבר להצלחתו האסטרטגית בניווט הרואי אל הבלתי נודע.