דור יחזקאלי: תובנות הצרכן (Consumer Insights)

מוצר בעל שוני רלוונטי מבחינת הלקוח זהו דבר בהחלט חיובי; אך, ללא הבנה מעמיקה של תובנות הצרכן (כיצד הוא רואה את הדברים), קשה מאוד לדייק ולהעביר את המסר הנכון שיצליח להדהד במוחו לאורך זמן רב. ההבנה הזו של הצרכן נקראת במונחים מקצועיים "תובנות הצרכן" וגם תובנות צרכניות או תובנות צרכנים (Consumer Insights). תובנות אלה מתחלקות לחמישה נושאים שונים...