שרית אונגר-משיח: כיצד בונים רשת מבנה ארגוני?

שני גורמים מרכזיים משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי בהשגת מטרותיו: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה. שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת רשתות מורכבות!  בפרק זה נתמקד במיפוי המבנה הארגוני ובהצגתו כרשת...

נושא לימוד: תהליכי עבודה ובניית רשת תהליך

נגדיר תהליך עבודה (Work Process) כפירוט של שלבי הפעילות הארגוניים בתחומי העבודה השונים (תפעולי, עסקי, פיננסי וכדומה). הם מתבצעים במגוון דרכים, ע״י גורמים שונים וע"י קשרי הגומלין ביניהם. תהליכי עבודה ניתנים, בין היתר, להצגה ברשת...

שרית אונגר-משיח: תהליכי עבודה – מחזור הדם של הארגון

תהליך עבודה (Work Process) הוא פירוט, בדרכים שונות, של שלבי הפעילות הארגוניים בתחומי העבודה השונים (תפעולי, עסקי, פיננסי וכדומה). כל תחום מתחומי הפעילות הארגוניים - מגיוס וקליטת ההון האנושי לארגון; במענה ללקוח; בתפעול מערכות המידע; בעבודת ממשקים; בניהול ספקים; ועוד - מורכב ממספר תהליכי עבודה. רוב הכשלים שקורים בארגונים הם תוצאה של תהליכי עבודה בעייתיים...

יחזקאלי ואונגר משיח: צווארי בקבוק בתהליך: השיעור של בית החולים איכילוב

כמעט עשרים שנה עברו מאז כתבו ד"ר אליהו מ' גולדרט וג'ף קוקס את ספרם האלמותי 'המטרה', ששהמחיש את הטיפול בתופעת 'צווארי הבקבוק' בתהליכי העבודה. מאז הפכה סוגיית שיפור התהליכים בארגון לנושא חשוב, בעיקר בתעשייה, אבל גם בקרב ארגונים אחרים השואפים לאופטימיזציה של גורמי הייצור שברשותם. לאחרונה, הצליח בית החולים איכילוב להפחית ב- 50% את כמות המאושפזים במסדרונות המחלקות הפנימיות שלו, ללא הוספת מיטות...