עופר בורין: תהילים קיב – מה שכרו של אדם ובמה ראוי שיבטח?

מזמור קצר. אקרוסטיכון משלים לזה של המזמור הקודם. הפעם המזמור מתמקד באיש הירא את אלוהים. יש הרבה עניינים שניתן לדון בהם כאן. אני בוחר להתמקד בשניים: קשר הורים ילדים; וביטחון הנותן אושר...