אמציה חן: בהכשרת לוחמיו, רוכש המפקד את זכותו לפקד עליהם במלחמה!

לאחר שרא"ל כוכבי הגדיר כ"נפיץ" את המצב הביטחוני, עדיף להימנע מרפורמה, שתחילת מימושה בעוד שנים; ועדיף לבצע, במידי, רפורמה בתפיסת האמונים, שעקרה: הטלת משימת המוכנות, על כתפיהם של מפקדי השדה; שהרי לא המטכ"ל; אלא הם - באומץ לבם - יקבעו ומן הסתם יקבעו את תוצאות המלחמה הבאה עלינו לרעה...