גרשון הכהן: רכיב התאונה כקטליזטור בפירוק אידיאל המשילות המודרני

הפילוסוף הצרפתי פול ויריליו בספרו "המרחב הביקורתי" – שיצא כבר לפני שנים – עסק הרבה במשמעות התאונה לאדם המודרני. ויריליו טוען כי הטכנולוגיה המודרנית כוללת בתוכה את פוטנציאל התאונה. טכנולוגיות חדשות צופות את התרחשותן של תאונות ורואות בהן תופעה ידועה שיש להיערך לקראתה... מבט אחר על תקופת הקורונה...