דוד א' פרנקל: הרהורים על פרשות מצורפות בהר – בחוקותי

גם השבת אנו קוראים בשתי פרשות מצורפות – פרשת בְּהַר אליה מצורפת פרשת בחוקותי. פרשת בְּהַר היא פרשה קצרה שבה 57 פסוקים בלבד – פרק אחד (פרק כה) ושני פסוקים בפרק כו, אך עניינה עקרונות יסוד וצדק חברתי בדיני מקרקעין וזכויות הפרט. עיקרה של פרשת בחוקותי הוא ”הברכה והקללה". במבט שטחי נראה שלכאורה מספר הקללות רב מאד לעומת מספר הברכות. אלא שקריאה מדוקדקת תבהיר לנו שאין זה כך...