אבי הראל: 'מן' – אוכל שמיימי או אוכל איכותי?

בפרשת בשלח מתלוננים בני ישראל על חוסר מזון, ומול השפע שהיה להם בהיותם עבדים במצרים. כדי למגר את תופעת הרעב, האל ממציא להם בשר, בדמות ציפור השליו, ומתחיל להוריד להם מן מהשמיים. משניהם, סיפור המן הוא החשוב יותר, היות והבאת השליו הייתה אירוע חד פעמי, ואילו ירידת המן נמשכה כל זמן שהותם של בני ישראל במדבר סיני. המן מייצג נס ייחודי, ומזון שהשייך במהותו למלאכי השרת...

אבי הראל: שליו במקום מן – בקשה לגיטימית?

בעוד בשר השליו נאכל, מכה האל את בני ישראל מכה גדולה, כאילו בשר השלווים נגוע או מורעל. במקורות הקדומים - כמו גם את הרפואה המודרנית - תופעת בשר מורעל של ציפור השליו הינה תופעה נפוצה וידועה. מותם של בני ישראל מלמד אותנו כי התאווה לבשר לא הייתה ראויה, ומותם של בני ישראל נגרם בגלל שהם אספו כמויות נכבדות של שלווים ולא חיכו שרעילותם תפוג...