יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים באתר ייצור ידע

כל הפעילויות השכליות שלנו, מתבססות בעצם על מגוון של יכולות קוגניטיביות (Conitive abilities); משמע, על מכלול היכולות השכליות של האדם. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

אבי הראל: סמכות דתית/רוחנית – הגישה הבודהיסטית מול הרמב"ם

מסורת דתית דורשת לא פעם ציות עיוור לדבריה ציות המנוגד לעתים לשכל האנושי. היהדות, מבוססת על ציות, שבו האדם המאמין מקבל עליו עול תורה ומצוות, ועליו לציית לפוסקי כל דור ודור; לעומת זאת מנחה הבודהיזם להסתמכות פרטנית על השכל ולא על מנהיג. המאסטר, המורה הרוחני, נתפס רק כמדריך ומתרגל, ולא כמורה הלכה מחייב.