המשטרה בעידן אלשייך – מאזן ביניים

את פרק הזמן הראשוני, הקריטי, להצלחת כהונתו, הצליח אלשיך להעביר בהצלחה חלקית מאוד. עתה, עבר זמן הפעולות הפיקודיות הישירות. בתום הסיבוב הזה מצטייר אלשיך כצד החלש, וכדרכם של חלשים, כדי לזכות במערכה האחרונה הוא יזדקק לעורמה ולתחבולה. את הכלי הזה הוא מכיר היטב בתקופת שירותו בשב"כ....

אורי בר לב: הצעה לשינוי במבנה משטרת ישראל ובתהליכי עבודתה

[הצילום: המחוז הדרומי, משטרת ישראל] [להורדת המסמך: אורי בר לב – הצעה לשינוי במשטרת ישראל] במהלך שירותו של ניצב אורי בר לב כמפקד המחוז הדרומי של המשטרה ועל רקע הביקורת הציבורית הגוברת על אופן תפקודה, הוא יזם ב- 2008 הקמת צוות חשיבה לבניית מודל אלטרנטיבי של משטרה בישראל. הצוות כלל, בין היתר את: עפרון רזי…