שלום פליסר: להם מותר הכל…

מאורעות תשפ"א בערי ישראל גרמו - בניגוד לפעמים קודמות - למרירות רבה בקרב הרוב היהודי בישראל. רבים מהיהודים סרבו לקבל את הטיעונים הרגילים של שיח הזכויות והקיפוח, וראו באירוע מרד במדינת ישראל ברגעי החולשה הקשים שלה. אתר ייצור ידע מתעד למען תיעוד התקופה הזו, מאמר ששותף על ידי ד"ר שלום פליסר...