שוקי וייס: הגישה המעגלית לפתרון בעיות

'בעיה מעגלית' היא תקלה חוזרת ונשנית (Recurring Problem), משמע, דפוס התנהגות מחזורי לא רצוי, המופיע בארגון, המתגלה כאוסף של סימפטומים. הסימפטומים מייצגים בעיה מהמעלה השנייה (בעיה לא ליניארית), הסמויה מן העין. היא מורכבת מאוסף מחוללים סמויים, ה'מייצבים' את המצוקה ומקנים לה חוסן, המקשה על פירוקה. על כן, הפתרון יבוא דרך 'הקרסה' של המייצב העיקרי...