אמציה חן: התעלמות מגורמי כשל עולה בדם!

ראוי, שאותם אלה העוסקים בהיסטוריה צבאית, יפנימו כי נוכח הרדידות השלטת בהבנת הנקרא הצבאי, הפכו בעל כורחם שותפים לדבר עבירה, ביצרת תחושה שמאחורי המידע הגולמי המרשים בדיוקו, עומדת מערכת מיומנת לזיהוי הכשלים, הפיכתם ללקחים, וסיכולם כהלכה!