אמציה חן: דברי שאול מופז כנקודת מפנה?

רק לדמיין כיצד הייתה נראית הוויית הביטחון שלנו, אילו שאול מופז כמו קודמיו וכל אלה שבאו אחריו. במקום להישען על "תחושות בטן/ ואו מבחן התוצאה" - בלי תת דעת לסיבותיה. היו מספחים לעצמם את "מחלקת היסטוריה", כחלק בלתי נפרד מלשכת הרמטכ"ל,מבוא להפיכתה, מיחידה הפועלת בדומה ל"מספרי הסיפורים" (נוסח יוסי אלפי), לגורם חוקר מתכנן ומפקח, על הליכי הפקת הלקחים, וחשוב לא פחות - על דרכי השרשתם בגיסות...

שאול מופז: תפיסת ההכרעה

להערכתי, כל מערכה המביאה להכרעה בנויה על אוסף של ניצחונות בשדה הקרב. כשאני אומר בשדה הקרב, כוונתי גם ביבשה, גם בים וגם באוויר. הראיה שלנו היום היא ראיה רב זרועית. כך אנחנו בונים את צה"ל, כך בונים את כוחו, וכך המטה הכללי מפעיל את כוחותיו בשלוש הזירות הללו - באינטגרציה מיטבית ומתוך מטרה של הכרעה וניצחון...