דורון מצא: מי כאן אמר 'רשויות מקומיות'?!

צריך להתבונן על פגעי ההצפות כדי להבין משהו רציני על הרשויות המקומיות בישראל. כמובן שלא על כולן, אבל ודאי על חלק מהעשירות והמיוחצנות שבהן (כולל, גילוי נאות, זו שבתחומה אני עצמי מתגורר). בניגוד לדימוי האורבאני המקובל, הן ממש לא כאלה שניתן להתפאר ברמת הניהול והתפקוד השוטף שלהן...