אלי בר און: קשר השתיקה הגדול

הזמן וההתפתחות המהירה של טכנולוגית הטילים והפגזים המדויקים בהם מצטייד כעת האויב פועלים נגדנו. אמצעי הלחימה החדשים הנ"ל מעצימים בסדר גודל ויותר את כוחו של האויב ויכולותיו להכות בנו. מעצימים עד לרמה שתעודד אותו לפתוח במלחמה לכשישלים בקרוב את תהליך ההתעצמות...