רצח מרובה קורבנות באתר ייצור ידע

המושג: 'רצח מרובה קורבנות' כולל את כל סוגי הרצח של יותר מאדם אחד על ידי אותו הרוצח, באירועים נפרדים או באירוע חד-פעמי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות תופעת 'הרצח מרובה הקורבנות', על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!