רצח מרובה קורבנות באתר ייצור ידע

המושג: 'רצח מרובה קורבנות' כולל את כל סוגי הרצח של יותר מאדם אחד על ידי אותו הרוצח, באירועים נפרדים או באירוע חד-פעמי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות תופעת 'הרצח מרובה הקורבנות', על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

ארנון אדלשטיין: רצח מרובה קורבנות – הטיפולוגיה הלא מושלמת

המושג רצח מרובה, או רצח מרובה קרבנות קיים מאז היווצרות האנושות, אך נכנס לחשיבה האקדמית רק בשלושת העשורים האחרונים.שתי תפיסות מנוגדות למונח זה עלו החל משנות השמונים. מחד גיסא, חוקרים טענו שרצח מרובה מהווה מושג אחד מבחינה תיאורטית ואמפירית, הכולל תת-סוגים שונים כמו: רצח המוני, מסע רצח ורצח סדרתי. מנגד, חוקרים אחרים טענו שהמונח של רצח מרובה הוא רק כותרת לתופעות שונות לגמרי של רצח המוני, מסע רצח ורצח סדרתי.

ארנון אדלשטיין: רצח המוני ורצח סדרתי בישראל

[התמונה הועברה על ידי המחבר] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאוסף המאמרים על רצח מרובה קורבנות, לחצו כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ארנון אדלשטיין יוני 2008 – רצח המוני ורצח סדרתי בישראל] ד"ר ארנון אדלשטיין הוא ראש החוג לחינוך חברתי בלתי פורמלי במכללה לחינוך ע"ש קיי ומרצה במכללת ספיר בחטיבה לכוחות הביטחון. (התקבל במערכת ביוניי…