יהודה כפיר: דרושה יכולת התקפית תת קרקעית

מול חדשנות משבשת מצד אויבינו, צריכה להיות גם מצידנו הערכות לשדה הקרב החדש. אנו זקוקים לתפיסה מתחדשת שמטילה ספקות ומציבה סימני שאלה. תפיסה שלא תחשוש 'לקבור' מונחי יסוד ישנים, ולשנות סדרי בראשית. תחשבו רק מה צה''ל יכול היה כבר להשיג, בחודשים הארוכים הללו שמתכננים בהם את המהלך ברפיח, לו היו לו יכולות תקיפה תת קרקעיות... לדעתי, רפיח הייתה כבר מוכרעת!