פנחס יחזקאלי: אג'יליות – גמישות אסטרטגית – דוד בן גוריון כמקרה בוחן

עם כינונה של הטלוויזיה הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים (ערוץ בודד, שבו צפה העם כולו), רואיין ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון בתוכנית ראיונות שכונתה "מוקד". חלק מתכני הראיון יתפסו היום כלא רלוונטיים, וגם ספק אם מנהיג בעל חזות כזאת וטון דיבור כזה היה נבחר היום בעידן התקשורת החזותית והפתוחה. אולם בן גוריון היה, ללא ספק, גדול האסטרטגים שידעה ישראל.

גרשון הכהן: אברהם ומלחמתו במלכים

מלחמת אברהם במלכים הייתה פריצת דרך בעולם המלחמה, לא פחות מפריצת דרכו של אברהם בעולם האמונה. אברהם פעל באירוע זה בגילום ההבנה שמלחמה מעצם טיבה ובהגדרתה היא אירוע פתוח: החזק לא בהכרח מנצח, והחלש לא בהכרח מפסיד. הכל פתוח למסירות, להעזה, לתחבולה, למזל ולישועת האל. כנאמר בקהלת: "לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה"...